Wie is <strong><em>ons</em></strong>?

Wie is <strong><em>Kompas</em></strong>?

Kompas bied ‘n ontwikkelings- en voorbereidingsjaar vir gematrikuleerde jongmense tussen 17 en 22 jaar. Ons fokus hoofsaaklik op jongmense wat onseker oor hul beroepskeuse is en gewoonlik nog nie met tersiêre opleiding begin het nie. Navorsing toon dat meer as 50% van alle eerstejaarstudente in Suid-Afrika tans óf nie hul eerste studiejaar slaag nie óf van studierigting verander. Die rede hiervoor is dat jongmense onseker is oor hul belangstellingsvelde, aanleg en roeping. In vandag se komplekse wêreld waar ‘n hoë premie op sukses geplaas word, is dit belangrik dat elke jongmens reg toegerus moet wees – ook t.o.v geestelike sekerheid en emosionele intelligensie. Die behoefte aan ‘n effektiewe oorbruggingsjaar is enorm.

Kompas is op Christelike beginsels gebaseer wat jongmense help om die gaping te vul tussen waar hulle tans is en wat hul nodig het om ‘n roepingsgerigte, betekenisvolle lewe te lei. Ons program is ontwikkel om jongmense by te staan om hul potensiaal te ontdek, leiding te gee in die ontwikkeling van hul vaardighede, bevordering van leierskap op alle vlakke en ondersteuning in die keuse van die korrekte beroep/studierigting.

Ons <strong><em>Missie</em></strong>

Leer en ontwikkeling vind plaas deur doelgerigte aktiwiteite in die natuur, gepaste lesings, individuele en groepsbesprekings, asook die plasing van individue vir praktiese blootstelling by instansies in een of meer van hul belangstellingsvelde.

Ons <strong><em>Doel</em></strong>

Ons doel is om ‘n gesonde fondasie vir jongmense neer te lê waarop hul toekoms gebou kan word.

Ons <strong><em>Glo</em></strong>

Ons glo dat elke individu aan die einde van die program ‘n holistiese uitkyk en benadering sal hê teenoor die lewe, hul plek in die samelewing en die passie om hul drome te verwesenlik.
Doelwitte

<strong><em>Psigiese en fisieke gesondheid</em></strong>

Aanleer/vaslegging van ‘n goeie en gesonde lewensstyl wat positiewe ingesteldheid, oordeelkundige besluitneming, gebalanseerde gedrag en persoonlike welsyn sal bevorder.

<strong><em>Persoonlike en sosiale bevoegdheid</em></strong>

Aanleer van vaardighede t.o.v. selfbegrip en -aanvaarding, handhawing van ‘n gesonde morele kompas, selfdissipline, kommunikasie, samewerking in groepe, bou van verhoudingsvaardighede, lewensvaardighede, soos byvoorveeld die hantering van verskillende situasies, konflikhantering, aanpasbaarheid, sin vir verantwoordelikheid, ingeligte besluitneming asook identifisering, evaluering en oplossing van probleemsituasies.

<strong><em>Beroepsopleiding</em></strong>

Bekwaam individu t.o.v. lewensbeplanning, loopbaankeuse en beroepsopsies, sinvolle vryetydsbesteding ens.

<strong><em>Burgerskap bekwaamheid</em></strong>

Verstaan van persoonlike waardes, morele en etiese keuses en begrip van die belangrikheid van individuele bydrae in die gemeenskap en ons land.

<strong><em>Geestelike bekwaamheid</em></strong>

Om te verstaan dat ons nie net vir onsself lewe nie, maar dat elkeen se lewe ‘n erflating en voorbeeld is vir hulle wat volg.
Wat ons doen
Meer Kompas bewoording hier!
<strong> </strong> Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.
<strong> </strong> Ouerbetrokkenheid
Ons glo aan ‘n oopdeur-beleid en besef die belangrike rol van die ouer in elke jongmens se lewe. Ons wil skouer aan skouer saamwerk om ‘n positiwe omgewing te skep waar die jongmens deur toepaslike opleiding en ontwikkeling sal laat groei en lei om sy volle potensiaal uit te leef.
<strong> </strong> Jaarlikse Skedule
Die jaar word volgens die skooltermyne van die Gautengse Onderwysdepartement ingedeel. Jongmense kan gedurende vakansies….