Oefen<strong><em>boeke</em></strong>

Graad 4 Oefenboek

  WISKUNDE OEFENBOEK GR. 4 Hierdie Wiskunde Oefenboek is 100% volgens die Nasionale KABV kurrikulum saamgestel vir die Gr 4 leerlinge. Die Oefenboek is KABV – gerig en tema gebaseer. Dit dek die volle Nasionale kurrikulum met oefeninge vir leerders op alle vlakke. Verder bied dit ondersteuning vir onderwysers en ouers. Die Oefenboek bestaan uit twee dele uit. Die eerste deel is vrae wat temagerig is waar die leerders die vrae binne in die boek beantwoord. Alle berekeninge kan ook binne in die boek gedoen word. Die tweede deel van die boek bestaan uit die vrae en volledige berekeninge en antwoorde van die vrae – dus ‘n volledige memorandum. Die berekeninge word ook verduidelik sodat die leerder, en waar ouers hulp verleen, die berekeninge kan verstaan. Dit is dus ‘n volledige omvattende oefenboek of werksdokument met verduidelikings en ‘n memo. Die prys is R 200 per Oefenboek. Die boek bestaan uit 352 bladsye uit en dek al 43 temas met hul subtemas.

WISKUNDE TEMA WERKSTUKKE GR. 4 Die Wiskunde Tema Werkstukke is hoofsaaklik ‘n werksboek waar die hele Sillabus gedek word. Alle temas en subtemas  verleen die geleentheid dat die wiskunde dag vir dag binne in die boek gedoen kan word en sodoende geoefen kan word.  Die werkstukke kan in die klas, by die naskool, tuis of by die ekstra klasse gedoen word. Die Wiskunde Tema Werkstukke kan ook as handboek dien. Die boek kos R 160 per boek en bestaan uit 189 bladsye uit insluitend al 43 temas met hul subtemas soos deur die Nasionale kurrikulum voorgeskryf.

WISKUNDE VRAAG- EN ANTWOORDBOEK GR. 4 Die Wiskunde Vraag- en Antwoordboek is ‘n boek op sy eie waar die vrae van die Tema Werkstukke herhaal word en waar elke vraag dan gepaard gaan met die volledige memorandum. In die Vraag –  en Antwoordboek word al die korrekte berekeninge en antwoorde gegee asook al die verduidelikings waar nodig om die berekeninge en antwoorde te verduidelik. Ma en Pa sal die boek baie handig vind saam met hul Gr 4 kind omdat dit Ma en Pa sal bemagtig om die korrekte KABV werkswyse te sien en daarvolgens te help verduidelik. Die  boek kos R170 en bestaan uit 163 bladsye uit en dek al 43 temas en hul subtemas soos deur die Onderwys Departement voorgeskryf.

Bestel 'n <strong><em>Boek</em></strong> hier

 

Bank besonderhede:

Kompas Centurion
FNB
Cheque rekening
62737447187
Bankkode 250655 – Centurion

Total:

{

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Jakobus 1:5

{