Jaar <strong><em>Program</em></strong>

 

Kompas Jaarprogram

Kompas is ‘n ontwikkelings-/voorbereidingsjaar vir gematrikuleerde jongmense tussen 17 en 22. Die fokus is hoofsaaklik op jongmense voor hul met hul tersiêre opleiding begin. Kompas is gebaseer op Christelike beginsels wat beoog om jongmense te help om die gaping te vul tussen waar hulle tans is en wat hul nodig het om ‘n roepingsgerigte, betekenisvolle lewe te lei. Die program is ontwikkel om jongmense by te staan om hul potensiaal te ontdek, leiding te gee in die ontwikkeling van hul vaardighede, bevordering van leierskap op alle vlakke en ondersteuning in die keuse van die korrekte beroep en/of studierigting.

Leierskapontwikkeling

Emosionele ontwikkeling

Persoonlike ontwikkeling

Lewensvaardighede

Rekreasie & Spanbou

Beroepsinternskap

Leierskap-ontwikkeling

Hoofstuk 1 – Integriteit (met mense)
Hoofstuk 2 – Omgee en beskerming vir andere
Hoofstuk 3 – Geloof in andere
Hoofstuk 4 – Luister na andere
Hoofstuk 5 – Verstaan van andere
Hoofstuk 6 – Vergroot geleenthede en moontlikhede van mense (Verbreed hul horizon en hul groei)
Hoofstuk 7 – Navigeer ander mense (Lei mense na ‘n nuwe vlak van lewe)
Hoofstuk 8 – “Connect” met mense
Hoofstuk 9 – Bemagtiging van mense
Hoofstuk 10 – Opleiding van ander beïnvloeders

Emosionele ontwikkeling

Hoe ‘n idee groei en die Biochemiese reaksies

Wat is ‘n gedagte?

Emosionele intelligensie – Regulering van buie, depressie, positiewe selfbeeld, gedagtes aan selfdood ens.

Lewensvaardighede

Ses stappe van probleemoplossing
Die storie van die appelboom
Sewe stappe van “dreambuilders”
Hoe om te vind wat jou gelukkig maak
Wenke om jou lewensdoel te vind en te leef
Persoonlikheidseienskappe

Vyf spesifieke goue reëls vir suksesvolle doelstellings
Wenke vir sukses
Verbale-, wiskundige-, musicale-, visuele-, liggaamlik kinnestetiese-, interpersoonlike-,natuurlike-, eksistensialistiese intelligensie
Ontwikkeling van persoonlike doelstellings
Breinkaart
Wenke om suksesvolle verhoudings te bou

Persoonlike ontwikkeling

Waarom is ek op aarde?
Lesing 1 – Alles begin met God
Lesing 2 – Jy is nie ‘n ongeluk nie
Lesing 3 – Wat dryf jou lewe?
Lesing 4 – Gemaak om vir ewig te hou
Lesing 5 – Sien die lewe uit God se oogpunt
Lesing 6 – Die lewe is ‘n tydelike opdrag
Lesing 7 – Die rede vir alles

Doelstelling 1 – Jy is beplan vir God se “plesier”
Lesing 8 – Beplan vir God se “plesier”
Lesing 9 – Wat maak God glimlag
Lesing 10 – Die hart van aanbidding
Lesing 11 – Word God se beste vriend
Lesing 12 – Ontwikkeling van jou vriendskap met God
Lesing 13 – Aanbidding wat God bly maak
Lesing 14 – Wanneer God ver voel

Doelstelling 2 – Jy is gevorm vir God se familie
Lesing 15 – Gevorm vir God se familie
Lesing 16 – Wat die meeste saakmaak
Lesing 17 – ‘n Plek waar ek behoort
Lesing 18 – Ervaar lewe saam
Lesing 19 – Kweek (van) gemeenskap
Lesing 20 – Herstel van die gebroke gemeenskap
Lesing 21 – Beskerm jou kerk

Doelstelling 3 – Jy is geskape om soos God te wees (“to become like Christ)
Lesing 22 – Geskape om soos God te wees
Lesing 23 – Hoe ons groei
Lesing 24 – Getransformeer deur waarheid
Lesing 25 – Getransformeer deur moeilikheid
Lesing 26 – Groei deur temptasie
Lesing 27 – Oorwinning van temptasie
Lesing 28 – Dit vat tyd

Doelstelling 4 – Jy is gevorm om God te dien
Lesing 29 – Aanvaarding van my opdrag
Lesing 30 – Gevorm om God te dien
Lesing 31 – Verstaan jou vorming (understanding your shape)
Lesing 32 – Gebruik wat God jou gee
Lesing 33 – Hoe ware dienaars optree
Lesing 34 – Dink soos ‘n dienaar
Lesing 35 – God se krag in jou swakheid

Doelstelling 5 – Jy is gemaak vir ‘n missie (doel)
Lesing 36 – Gemaak vir ‘n missie (doel)
Lesing 37 – Deel jou lewensboodskap
Lesing 38 – Word ‘n wêreldklas Christen
Lesing 39 – Balanseer jou lewe
Lesing 40 – Lewe met ‘n doel
Besprekingsvrae vir elke doelstelling

Rekreasie en <strong><em>Spanbou</em></strong>

Teoretiese <strong><em>spanbou</em></strong> en <strong><em>rekreasie</em></strong> temas

Skuilingbou (Teorie en praktyk)
Water (verkryging in die natuur, vate en toestelle)
Oorlewing (onmiddellike noodsaaklikhede, algemene oorlewingsareas, faktore wat oorlewing beïnvloed)
Tree op as seremoniemeester
Hoe om 4×4 voertuie te bestuur (teorie)
Voertuie se “major parts”werking/funksies
Voertuie se belangrikste parte, werking en funksie
Basiese voertuigonderhoud en probleemoplossing
Identifisering en behandeling van slang-, insek- en spinnekopbyte
Nagskemas (uitspansel, planete, sterrekonstellasies ens.)
Selfverdediging

Praktiese <strong><em>Spanbou</em></strong>-aktiwiteite

Die praktiese spanbouaktiwiteite vind hoofsaaklik plaas tydens kampe.

Beroepsinternskap

Studente wat die jaar- of halfjaarprogram volg, ontvang ook ‘n beroepsinternskapprogram waar studente prakties aan verskeie beroepe in hul belangstellingsveld blootgestel word.